याद कर ..

याद कर वे दिन टूटे ,तेरे ही कारन सारे ,टूटे थे ख्वाब लेकिन ,अरमान तो कबके छूटे ,तू हसकर , तू रोकर ,मुझसे खेलना बस कर ,तू रुक मत , है हरकतइस चेहरे को भी देख मत (२) तोड़े है ख्वाब तूने ,अरमान तो कबके छूटे … याद कर वे सपने देखे ,खोली थी बोत्तलेContinue reading “याद कर ..”

Another day, Another night…

Today we have to make it right,Another day, another night..Remembering you with a hopeful sight,It’s too dark here and not so bright,Living everyday with memories tight.. Today we have to make it right,You don’t have to ring, just a miss call is fine,Will be waiting for u in the shrine,Forget the evil, forgive me atContinue reading “Another day, Another night…”

He came, He conquered, He left!

He made it to the third phase (of Hinjewadi),Queued by the giant’s blue three eggs, Riding through the Vehicle storm,A child in the corp-market was then born.. Life in a glass,and formal shallow talks,amazed him upto some end, It wasn’t long before he realised,It was just a 9 hours game Then he made it toContinue reading “He came, He conquered, He left!”

क्या फर्क पड़ता है ?

क्या फर्क पड़ता है ? तू हसेगी, हसायगीदिल मैं बसाएगीचोरी से चुपके सेहलचल मचाएगीदो दिनों के प्यार मेमुज़को भी फसाएगी तो क्या फर्क पड़ता है ? क्या फर्क पड़ता है ?तू रोयेगी , रुलायेगी ,बाबू शोना की हट सजाएगी,दो पल के लिए मुझे मनाएगीदिन मे खेलेगी ,रात मे खिलाएगी,धीरे धीरे से नखरे दिखाएगी तो क्याContinue reading “क्या फर्क पड़ता है ?”

आठवते का तुला सये…

आठवते का तुला सये आपण भेटलो होतो,जास्वंदाच्या रंगाने तू रंगली होतीस,परके डोळे काही जुळत नव्हते,संस्कृती ने जोडलो होतो पण शब्द काही पोहचत नव्हतेआठवते का तुला… आठवते का तुला सये आपण भेटलो होतो,‘चोरी चोरी चुपके चुपके से’ तुझा भ्रमणध्वनी क्रमांक माझ्याकडे होता,लाजाळूच्या पानांसारखी हळू हळू फुलत होतीस,जणू बाप्पा माझ्या काळजाला नवीन मैत्रीण देत होताआठवते का तुला…Continue reading “आठवते का तुला सये…”

पाऊस येतो तेव्हा वाटते कि …

पाऊस येतो अन पूर्ण पृथ्वीला आपल्या कुशीत घेतो .. निसर्गात ही फेरबदल सुरु व्हायला लागतात,तेच प्रदूषित ढग रोमँटिक वाटू लागतात,वाटते कि तुझ्या मिठीत निघून यावे,पण चिंब पावसातले माझे चिंब पडसे,तुझ्या समीप ही नको जावे .. पुन्हा वाहू लागतो डोंगर कापणारा धबधबा,वाटसरूच्या वाटे प्रमाणे स्वतःच आपला रस्ता ठरवणारा,वाटते कि त्याच वाटेवरून तुला घेऊन जावे,पण वाट फारचContinue reading “पाऊस येतो तेव्हा वाटते कि …”

पाऊस आणि ती …

पाऊस होता पण ती नाहीतिच्या आठवणीतला ओलावा ओसरत चाललाय काही.. पावसाच्या थेंबांमध्ये नटली होती पेनाची स्याहीतुझी आठवण पाहता मेघ थकले ग , पण मी नाही.. गार गार वारं अलगद स्पर्श करून जाईजो गारवा तुझ्या ओठांमध्ये, तो निसर्गातही नाही .. चहूबाजूस पाणीच पाणी , चिखलात खेळायची घाईतुझ्या केसांचा तो सुगंध ओल्या मातीतही नाही .. हळू हळूContinue reading “पाऊस आणि ती …”

मी बकार्डी बोलते आहे…

एक पेग पिलाअन गार गार झालो ,तू आणलीस ४०० ची बकार्डीअजून घोडेस्वार नाही झालो ,एक एक थेंब कसा काचेला धरून बसलेला,घसा ओला झालापण जीभ काही सरकेना ..! दुसरा पेग पिलाअन भेटावेसे वाटले तिला,यार बैठे है सामनेपर उसके सीवा थोडी ना सुकून मिला,हळू हळू चढत होती, ४०० ची ३०० झाली,तुमच्या चालू द्या गप्पाकारण आपल्या डोक्यात रंगलीयContinue reading “मी बकार्डी बोलते आहे…”

माझे बहाणे

आठवण तुझी येताच वाहतात कोकणातले वारेपुन्हा हवेहवेसे वाटू लागतात ते फणसाचे गऱ्हेतुज ठाव होते, मज ही ठाव होते –फणसाचे मौसम सारे ..पण वर्षभर गऱ्हे मागायचे तर फक्त एक कारण होतेनेहमी नेहमी तुला भेटण्याचे हें बहाणे न्यारे…!!! आठवण तुझी येताच वाजतात सिंहगडाच्या दारेपुन्हा हवेहवेसे वाटू लागतात तुझे ते डोळे घारेतुज ठाव होते , मज ही ठावContinue reading “माझे बहाणे”

आमची ‘Dragon Queen’ !

भेटलीस पहिल्यांदा ती होती Convene ची रूम thirteenवाटली होतीस अगदी इंदिरा गांधींची बारीकशी पिनपण कोण नेमकी ही डिपार्टमेंट ची हवाजाणून घ्यायला मी नक्कीच होतो keen! मग भेटलीस नाशकात .. प्रचार करायचा होताउद्देश्य होते conveneवाढत होती मैत्री , आपण धमाल करत होतोबहाणा शोधला होता in the office of KKW’s डीन! entries मिळवायच्या कामात आपण फारच झालोContinue reading “आमची ‘Dragon Queen’ !”

Create your website at WordPress.com
Get started