पाऊस आणि ती …

पाऊस होता पण ती नाही
तिच्या आठवणीतला ओलावा ओसरत चाललाय काही..

पावसाच्या थेंबांमध्ये नटली होती पेनाची स्याही
तुझी आठवण पाहता मेघ थकले ग , पण मी नाही..

गार गार वारं अलगद स्पर्श करून जाई
जो गारवा तुझ्या ओठांमध्ये, तो निसर्गातही नाही ..

चहूबाजूस पाणीच पाणी , चिखलात खेळायची घाई
तुझ्या केसांचा तो सुगंध ओल्या मातीतही नाही ..

हळू हळू शरद, हेमंत व शिशिर ही निघून जाई
ऋतू बदलला कि पाऊस जातो, पण तुझ्या भेटीची ओढ नाही ..

Published by अखिलेश कुलकर्णी

मराठी व इंग्रजी साहित्याला जोपासणारा एक कोवळा लेखक व कवी .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: