Go Corona, Corona Go..

go corona , corona go
देऊळ बंद , रुसवा सोड
विटेवरती पांडुरंगही उभा
आपले अस्तितव संपव, अहंकार मोड ,
गुणाकाराचा आता पाढा विसर ,
तो पहा बजरंगबली , आणली संजीवनीची खोड
go corona , corona go

go corona , corona go
युद्ध तुझे , कपट नीतीचे ,
लाल ड्रॅगन ची साथ घेऊन
आम्हालाच वेठीस धरले ,
ज्या शूरांनी आम्हास तारले ,
त्यालाच निर्दयतेने मारले
अदृश्य होऊन वावरलास तू ,
बनवले वातावरण भीतीचे ,
go बाबा , आता तरी लवकर corona go

go corona , corona go
पृथ्वी वरचा तुझा सहवास ,
काटे रुतण्याचाच एक भास ,
विसरला आहेस तू भूतकाळ,
विसरला आहेस इतिहास..

जंग हे तुझे , मी नाही सुरु केले
संपवणार मात्र मी ,
वाट बघते आहे तुझी, शास्त्रन्यांची लस!
go corona , corona go

Published by अखिलेश कुलकर्णी

मराठी व इंग्रजी साहित्याला जोपासणारा एक कोवळा लेखक व कवी .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: