मी बकार्डी बोलते आहे…

एक पेग पिलाअन गार गार झालो ,तू आणलीस ४०० ची बकार्डीअजून घोडेस्वार नाही झालो ,एक एक थेंब कसा काचेला धरून बसलेला,घसा ओला झालापण जीभ काही सरकेना ..! दुसरा पेग पिलाअन भेटावेसे वाटले तिला,यार बैठे है सामनेपर उसके सीवा थोडी ना सुकून मिला,हळू हळू चढत होती, ४०० ची ३०० झाली,तुमच्या चालू द्या गप्पाकारण आपल्या डोक्यात रंगलीयContinue reading “मी बकार्डी बोलते आहे…”

Create your website at WordPress.com
Get started