ती निघाली California ला …

तू जाशील California ला अन माझ्या मनाचं Bangalore करून जाशील ..

वचन दे कि ह्या काळात ही
मज नाही विसरशील
अजूनही ह्या Variable ला declare करतांना
public च्या ऐवजी friend class मध्येच करशील

वचन दे कि ह्या काळात ही
networking मधल्या माझ्या port ला connection देशील
मी तर तुला miss करेल शंकाच नाही ,
तू पण तुझे packets miss नाही होणार ह्याची काळजी घेशील

वचन दे कि ह्या काळात ही
तू अशी query लिहशील
select * from people सोबत
where name = ‘अखिलेश’ AND location = ‘नाशिक रोड’ ची condition देशील

वचन दे कि ह्या काळातही
अजिबात न बदलता आत्ता सारखीच राहशील
मी regression testing केल्यास
मला successful results देशील

वचन दे कि ह्या काळातही
माझ्या component साठी listener method लिहशील
WindowListener ने मज close करण्यापेक्षा
WindowActivated ची method लिहशील

वचन दे कि ह्या काळातही
तू MS Excel सारखी ‘simple’ राहशील
तुझे cursor चोहीबाजुंना फिरणार आहे
फक्त नेहमी Project report वरची smiley बनून राहशील !

Published by अखिलेश कुलकर्णी

मराठी व इंग्रजी साहित्याला जोपासणारा एक कोवळा लेखक व कवी .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: