आमची ‘Dragon Queen’ !

भेटलीस पहिल्यांदा ती होती Convene ची रूम thirteen
वाटली होतीस अगदी इंदिरा गांधींची बारीकशी पिन
पण कोण नेमकी ही डिपार्टमेंट ची हवा
जाणून घ्यायला मी नक्कीच होतो keen!

मग भेटलीस नाशकात .. प्रचार करायचा होता
उद्देश्य होते convene
वाढत होती मैत्री , आपण धमाल करत होतो
बहाणा शोधला होता in the office of KKW’s डीन!

entries मिळवायच्या कामात आपण फारच झालो विलीन
गप्पा मारता मारता वेळ कळला नाही
पण कळल्या तुला माझ्या secrets
आता तर आपल्या item ला पण you have seen

हळू हळू कळली, हि तर आमची टवका queen
फारच समजदार हो आमची नाशिककर
and not at all mean
सारखी खुदुखुदू हसणारी जणू लेडी Mr Bean

मधून मधून मिळतात धमक्या हिच्या कडून
जणू हिला मी भिईन
भरवसाच झालाय इस पगली यारी पर
आता तर यमराज पण एक पर एक offer समजून
तुझ्यासोबत मला नेईन !!!

Published by अखिलेश कुलकर्णी

मराठी व इंग्रजी साहित्याला जोपासणारा एक कोवळा लेखक व कवी .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: